Zespół Zamkowy

Aktualności

Ogłoszenie o pracę – stanowisko Kasjer – Zespół Zamkowy

Ogłoszenie o pracę – stanowisko Kasjer

­­­­

Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki

poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko
KASJERA
­

KASJER
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Wynagrodzenie zasadnicze – 4242,00 zł
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony od 01.05.2024 r. do 30.09.2024 r.

Praca w systemie równoważnym, za pracę w soboty i w niedziele dwa dni wolne w tygodniu.

I. Miejsce wykonywania pracy:
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki (KOKPiT) – punkt kasowy na terenie Zespołu Zamkowego

II. Nazwa i adres jednostki:
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Lubelska 12, 24-120 Kazimierz Dolny

III. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie.
3. Wykształcenie: średnie.
4. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych w stopniu podstawowym.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

IV. Wymagania dodatkowe:
– obsługa kasy fiskalnej,
– wysoka kultura pracy,
– łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych z turystami i współpracownikami,
– znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
– sprzedaż biletów wstępu do Zespołu Zamkowego oraz odpowiedzialność materialna za środki zgromadzone w kasie do momentu rozliczenia,

– obsługa kasy fiskalnej,

– prace porządkowe na terenie Zespołu Zamkowego.


VI. Wymagane dokumenty:
1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
2. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
3. Załącznik nr 2 – W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez KOKPiT – prosimy o podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez KOKPiT przez okres najbliższych 12 miesięcy.
4. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna
5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 12, 24-120 Kazimierz Dolny w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „PRACA – KOKPIT – ZESPÓŁ ZAMKOWY” w terminie do 15.04.2024 r. do godz. 15:00 lub wysłać pocztą elektroniczną (skany) na adres: dyrektor@kokpit.com.pl
2. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.
3. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 – tel.: 81 8810040
4. Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert pracy.

podziel się w mediach
Skip to content