Centrum Informacji Turystycznej

Atrakcje

Gmina Kazimierz Dolny oferuje liczne atrakcje dla miłośników natury (wąwozy lessowe), muzealnictwa (np. Muzeum Nadwiślańskie, w którego skład wchodzi aż 8 oddziałów) i sztuki (kilkadziesiąt galerii zlokalizowanych na terenie całego Kazimierza).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszego miasteczka i gminy.

Wąwozy

Kazimierz Dolny leży na Wyżynie Lubelskiej, na prawym brzegu doliny Wisły, tuż u wylotu doliny Grodarza. Ta część Wyżyny Lubelskiej to Płaskowyż Nałęczowski, który jest integralną częścią północno-zachodnego mezoregionu Wyżyny Lubelskiej. Obszar ten pokryty jest grubą warstwą skał lessowych, gęsto pocięty dolinami rzecznymi, jak również wąwozami.
Less to miękka, pylasta skała osadowa, pochodzenia eolicznego tzn. wiatrowego. Zwietrzały materiał spod czoła lądolodu został przywiany przez silne wiatry i osadzony na tym terenie. Grubość pokrywy lessowej miejscami sięga 20 m. Skała lessowa w swoim składzie posiada ziarna kwarcu, tlenki glinu, wapnia i potasu oraz związki żelaza, które nadają jej charakterystyczną żółtą barwę. Obecny w dużym procencie węglan wapnia jest spoiwem, dzięki któremu less ma zdolność tworzenia pionowych ścian. Skała jest bardzo wrażliwa na działanie wody, stąd  w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego występuje najgęstsza sieć wąwozów w całej Europie, na 1 km2 przypada ponad 10 kilometrów wąwozów (miejscami nawet ponad 17 km/km2). Do powstania wąwozów w znacznym stopniu przyczynił się człowiek, karczując lasy, które chroniły podłoże lessowe przed działaniem wody. Procesy erozyjne mają charakter czynny, wpływają na tworzenie się nowych wąwozów.  Można obserwować tu wszystkie znane formy erozyjne w bardzo różnych formach rozwoju. 

W okolicach Kazimierza wyróżniamy dwa główne typy genetyczne wąwozów:

Naturalne – które tworzą zazwyczaj rozgałęzione systemy wąwozowe.

 • debrza – przypomina w przekroju poprzecznym literę V
 • wądół – ma podmokłe, płaskie dno
 • parów – posiada łagodne zbocza i szerokie dno.


Drogowe (głębocznice)
– powstały w wyniku intensywnego użytkowania dróg gruntowych, które w wyniku erozji wcinają się w pokrywę lessową. Zbocza wąwozów porośnięte są wielogatunkową roślinnością liściastą zwaną grądami. To głównie graby, lipy, dęby jak również bogate w gatunki chronione runo leśne, między innymi wawrzynek wilczełyko, barwinek pospolity, marzanka wonna czy parzydełko leśne. Latem w wąwozach panuje specyficzny mikroklimat. W głębokim, zacienionym wnętrzu wąwozu jest przyjemny chłód, zwłaszczaw upalne dni.

Najbardziej znane wąwozy to:

Wąwóz Korzeniowy Dół

Głębocznica, która formą przypomina wąwóz, wytworzona wskutek rolniczej działalności człowieka. Charakterystyczne dla tego miejsca są odsłonięte korzenie drzew.

Wąwóz Plebanka

W głębi wąwozu, przy rozwidleniu dróg stoi krzyż. Jest to tzw. krzyż epidemiczny, niegdyś posiadający dwie poprzeczne belki. Ustawiono go podczas jednej z epidemii by ostrzegał, że w miasteczku panuje zaraza.

Wąwóz Małachowskiego

Nazwany tak na cześć hrabiego Juliusza Małachowskiego, który zginął 18 kwietnia 1831 r. podczas jednej z bitew powstania listopadowego z wojskami rosyjskimi pod Kazimierzem. Miejsce to upamiętnia kamienna płyta, która znajduje się na skraju wąwozu.

Wąwóz Pruszkowskiego

Wąwóz Pruszkowskiego – swoją nazwę zawdzięcza Profesorowi Tadeuszowi Pruszkowskiemu, który przywoził do Kazimierza na plenery malarskie swoich studentów. Wejście do wąwozu znajduje się za willą Pruszkowskiego.

Wąwóz Norowy Dół

Wąwóz Norowy Dół – w wąwozie znajdują się pozostałości drogi z początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Droga ta została zniszczona przez ulewę, która przetoczyła się przez Kazimierz w czerwcu 1981 r.

Muzea

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym gromadzi eksponaty prezentujące bogactwo dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu. Początki tradycji muzealniczych w Kazimierzu sięgają czasów dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to w latach 1926 – 39 członkowie Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza Dolnego gromadzili pierwsze pamiątki artystyczno – historyczne w Kamienicy Celejowskiej. Zbiory te jednak uległy rozproszeniu i powstałe w 1963 r. Muzeum Regionalne rozpoczęło działalność od podstaw. W 1972 r. placówkę przekształcono w Muzeum Kazimierza Dolnego, a w 1987 r. w Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym.

Muzeum Nadwiślańskie posiada 8 oddziałów zlokalizowanych w trzech miejscowościach:

W Kazimierzu Dolnym

Dom Kuncewiczów

ul. Małachowskiego 19

Dom pisarki Marii Kuncewiczowej, autorki m.in. powieści „Cudzoziemka” czy zbioru opowiadań „Dwa księżyce”, i jej męża Jerzego – adwokata, polityka, społecznika, zaprojektowany przez Karola Sicińskiego w 1936 r. Początkowo wykorzystywany jako miejsce letniskowe, pod koniec życia Kuncewiczów jako ich przystań. Interesujące wnętrza z wyposażeniem z czasów Gospodarzy domu.

Kamienica Celejowska

ul. Senatorska 11/13

Muzeum umiejscowione jest w jednej z najpiękniejszych renesansowych kamienic w Kazimierzu. Zbiory malarstwa twórców związanych z Kazimierzem Dolnym – kolonią artystyczną.

Oddział Przyrodniczy

Spichlerz Ulanowskich, ul. Puławska 54

Zbiory dotyczą bogactwa przyrodniczego Małopolskiego Przełomu Wisły, Płaskowyżu Nałęczowskiego oraz Kotliny Chodelskiej i Równiny Bełżyckiej. Szczególnie warte uwagi są eksponaty paleontologiczne i entomologiczne. Wśród najmłodszych gości największe zainteresowanie budzą żywe eksponaty – szklany ul z pszczelą rodziną, mrowisko i akwarium z wiślanymi rybami.

Muzeum Sztuki Złotniczej

Gmach Główny, Rynek 19

Ciekawa kolekcja dawnych sreber stołowych i sakralnych zarówno chrześcijańskich, jak i żydowskich. Najstarsze eksponaty pochodzą z 2. poł. X w. Interesujący zbiór artystycznej biżuterii współczesnej. Warty uwagi jest także w pełni wyposażony warsztat pracy złotnika.

Galeria Wystaw Czasowych

Gmach Główny, Rynek 19

Dział Historii i Kultury Regionu

Dwór z Gościeradowa, ul. Podzamcze 20

Zbiory muzealne, archiwalne i biblioteczne dotyczących historii i kultury materialnej
i niematerialnej Kazimierza Dolnego i okolic.

Kazimierskie Muzeum Klocków Lego

Senatorska 7

Muzeum stanowi prywatną kolekcję klocków lego Państwa Janików. Wśród typowych makiet firmowych – makieta centrum Kazimierza Dolnego oraz kamienicy, w której mieści się muzeum.

ul. Rynek 3
Tel. 601 450 973
miramarcinek@gmail.com

W Janowcu

Zamek w Janowcu

ul. Lubelska 20

Oddział obejmuje powstały w XVIw. zamek magnacki należący do Firlejów, Tarłów
i Lubomirskich. Jego budowniczymi byli wybitni architekci i rzeźbiarze Santi Gucci Fiorentino, Giovanni Battista Falconi i Tylman z Gameren. Na parterze odbudowanej części zamku – tzw. Domu Północnego zgromadzono eksponaty związane z historią zamku i jego właścicieli. W piwnicach prezentowana jest interesująca wystawa ceramiki zatytułowana fajansu holenderskiego XVII w. – XX w. Szczególnie warte zwiedzenia są wielopoziomowe krużganki, z których rozciągają się piękne widoki na dziedziniec zamkowy i dolinę Wisły. Jeżeli ktoś nie boi się Czarnej Damy, w zamku można wynająć pokój.

W skład oddziału janowieckiego Muzeum Nadwiślańskiego wchodzą także budowle przeniesione do Janowca z bliższych i dalszych części Lubelszczyzny. Drewniany dwór z Moniak z 1760 r. z pięknym mansardowym dachem wyróżnia się regularnym ukształtowaniem wnętrza
charakterystycznym dla dworów z drugiej połowy XVIII wieku. Warto zwrócić uwagę na wyposażenie jego wnętrz. Można tu także wynająć pokój. XIX wieczna drewniana stodoła z Wylągów służy do organizacji koncertów, spektakli teatralnych i wystaw czasowych. Także XIX – wieczny spichlerz z Podlodowa i lamus z przełomu XIX/ XXw. Wpisują się w przyzamkowy zespół dawnego budownictwa drewnianego.

W Żmijowiskach

Grodzisko Żmijowiska gmina Wilków

16 km od Kazimierza Dolnego

Grodzisko Żmijowiska jest centralnym punktem szlaku tematycznego „Grodziska nad Chodelką”, który łączy Żmijowiska z sąsiednimi słowiańskimi grodziskami w Chodliku i Podgórzu, Mogą je zwiedzać miłośnicy turystyki rowerowej i kajakowej, przy okazji np. spływu rzeką Chodelką do Wisły.  To otwarte muzeum tematyczne – muzeum w krajobrazie – wpisane w krajobraz Kotliny Chodelskiej. Wprowadza w świat częściowo zrekonstruowanego wczesnośredniowiecznego świata. Powstały ok. 888r. niewielki gród obronny i towarzyszące mu osady zamieszkiwali wówczas Słowianie, ostatnie badania wskazują, że byli to Wiślanie. Muzeum obejmuje archeologiczny skansen z typowymi dla wczesnego średniowiecza budowlami. Można je zwiedzać nieodpłatnie cały rok.

Galerie

Rynek 3
Tel. 601 450 973
miramarcinek@gmail.com

Rynek 3
Tel. 501 809 395

Rynek 8
tel. 81 88 10 632

Rynek 16
tel. 500 181 260

Lubelska 8
Tel. 506 182 194
e-mail: galeria.marta.sokol@gmail.com

Lubelska 9
Tel. 603 663 219
e-mail: galeria.kazimierz@onet.pl

 

 

Galeria Autorska Marek Andała

Lubelska 10

Tel.696 783 280

https://marekandala.pl/

email: https://marekandala.pl/kontakt/

Galeria Mit Agnieszka Mitura

 1. Lubelska 10

Tel .691 854 404

http://agnieszkamitura.pl/

email: http://agnieszkamitura.pl/kontakt/

Galeria Bartłomiej Michałowski

 1. Lubelska 10

Tel. 662 681 609 , 602 300 379

http://www.galeriamichalowski.pl/

e-mail: bartolomeo64@gmail.com

Galeria Jacek Kośmiński

 1. Lubelska 10

Tel. 504 297 856

e-mail:  Jacek.kośmiński@wp.pl

Galeria Dwa Światy Anna Rak

 1. Lubelska 13

Tel 692 103 515

Galeria Indygo Art- Sylwia Lis- Persona

 1. Lubelska 18

Tel 515 102 366

Home

e-mail: sylwka75@op.pl

Galeria Grabskich

 1. Lubelska 33

tel. 607 919 939

http://www.grabski-gallery.pl/index.php/pl/

e-mail info@grabski-galery.pl

Galeria Autorska Jacek P. Jarosz

 1. Senatorska 1/3

Tel.  609 556 008

https://galeria.jacekjarosz.pl/

eloart@wp.pl

Galeria Autorska Beata Giza – Kwiecień

 1. Senatorska 1/3

Tel.601 276 387

www.galeriagizakwiecen.pl

email: https://galeriagizakwiecien.pl/kontakt/

Galeria Kolor Roman Gruszecki

 1. Senatorska 3

Tel.: 692-488-953

Strona Główna

email: kontakt@galeriakolor.com

Galeria Autorska Jolanta Opolska

 1. Senatorska 7

Tel. 889 783 265

www.jolantaopolska.com

e-mail: jolanta.opolska@wp.pl

Galeria Gena Genowefa Świdnik- Białas

 1. Senatorska 9

Tel. 508 297 794

e-mail: kgbialas@wp.pl

Galeria Czerwone Wino

 1. Senatorska 17

Tel 606 322 559

www.czerwonewino.eu

email: galleria.czerwonewino@wp.pl

Galeria Bibelot Robert Świderski

 1. Klasztorna 1

Tel. 81 882 00 49, 509 028 529

mail: bibelot1@o2.pl

Galeria Leonardo

 1. Klasztorna 1

Tel 605 135 888

http://galerialeonardo.com.pl/pl/

gal.leonardo@wp.pl

Fabryka Kiczu  Maciej Wieczorkiewicz

 1. Nadwiślańska 1/3

Tel. 736 663 650 ( Tylko sms )

mwieczorkiewicz@vp.pl

Galeria Leszek Niewiadomski

 1. Doktora Tadeusza Tyszkiewicza 38 (Pensjonat Kazimierski)

Telefon: 506 072 234

https://niewiadomskiart.com.pl/

e-mail: lnew@wp.pl

Galeria Slawa Radow

 1. Nadrzeczna 5

Tel. 603 577 006

Galeria 22

 1. Nadrzeczna 22

Tel. 601 369 909

http://www.galeria22.pl/

e-mail: office@galeria22.pl

 

Galeria Mirosława Marcinek

ul. Rynek 3

Tel. 601 450 973

miramarcinek@gmail.com

Galeria Elżbieta Watras

 1. Rynek 3

Tel.501 809 395

Maria Żuk

 1. Rynek 8

tel. 81 88 10 632

Beata Rosłaniec Galeria Ładne Rzeczy

 1. Rynek 16

tel. 500 181 260

Galeria Grabskich

 1. Rynek 20

Tel.607 919 939

http://www.grabski-gallery.pl/index.php/pl/

mail info@grabski-galery.pl

Galeria Suszarnia Jan Wołek

 1. Lubelska 3

Tel 601 412 000

http://www.janwolek.com/paleta.html

Galeria Bea Beata Polek

 1. Lubelska 5

Tel.884 778 331

http://www.galeriabes.pl/

mail: galeriabes@o2.pl

Galeria  Letnia  Sławomir Mikawoz

 1. Lubelska 6

tel  512 337 303

https://slawomirmikawoz.wordpress.com/

e-mail: slawekmikawoz@gmail.com

Galeria Ziemowit Jastrzębski

 1. Lubelska 7

Tel. 505 964 498

http://www.galeriaziemowit.net.pulawy.pl/autor.html

e-mail: ziemowitj@tlen.pl

Galeria Marta Sokół

 1. Lubelska 8

Tel. 506 182 194

 E mailGaleria.marta.sokol@gmail.com

Galeria pracowni Przemian

 1. Lubelska 9

Tel 603 663 219

E mail galeria.kazimierz@onet.pl

Galeria Autorska Marek Andała

 1. Lubelska 10

Tel.696 783 280

https://marekandala.pl/

email: https://marekandala.pl/kontakt/

Galeria Mit Agnieszka Mitura

 1. Lubelska 10

Tel .691 854 404

http://agnieszkamitura.pl/

email: http://agnieszkamitura.pl/kontakt/

Galeria Bartłomiej Michałowski

 1. Lubelska 10

Tel. 662 681 609 , 602 300 379

http://www.galeriamichalowski.pl/

e-mail: bartolomeo64@gmail.com

Galeria Jacek Kośmiński

 1. Lubelska 10

Tel. 504 297 856

e-mail:  Jacek.kośmiński@wp.pl

Galeria Dwa Światy Anna Rak

 1. Lubelska 13

Tel 692 103 515

Galeria Indygo Art- Sylwia Lis- Persona

 1. Lubelska 18

Tel 515 102 366

Home

e-mail: sylwka75@op.pl

Galeria Grabskich

 1. Lubelska 33

tel. 607 919 939

http://www.grabski-gallery.pl/index.php/pl/

e-mail info@grabski-galery.pl

Galeria Autorska Jacek P. Jarosz

 1. Senatorska 1/3

Tel.  609 556 008

https://galeria.jacekjarosz.pl/

eloart@wp.pl

Galeria Autorska Beata Giza – Kwiecień

 1. Senatorska 1/3

Tel.601 276 387

www.galeriagizakwiecen.pl

email: https://galeriagizakwiecien.pl/kontakt/

Galeria Kolor Roman Gruszecki

 1. Senatorska 3

Tel.: 692-488-953

Strona Główna

email: kontakt@galeriakolor.com

Galeria Autorska Jolanta Opolska

 1. Senatorska 7

Tel. 889 783 265

www.jolantaopolska.com

e-mail: jolanta.opolska@wp.pl

Galeria Gena Genowefa Świdnik- Białas

 1. Senatorska 9

Tel. 508 297 794

e-mail: kgbialas@wp.pl

Galeria Czerwone Wino

 1. Senatorska 17

Tel 606 322 559

www.czerwonewino.eu

email: galleria.czerwonewino@wp.pl

Galeria Bibelot Robert Świderski

 1. Klasztorna 1

Tel. 81 882 00 49, 509 028 529

mail: bibelot1@o2.pl

Galeria Leonardo

 1. Klasztorna 1

Tel 605 135 888

http://galerialeonardo.com.pl/pl/

gal.leonardo@wp.pl

Fabryka Kiczu  Maciej Wieczorkiewicz

 1. Nadwiślańska 1/3

Tel. 736 663 650 ( Tylko sms )

mwieczorkiewicz@vp.pl

Galeria Leszek Niewiadomski

 1. Doktora Tadeusza Tyszkiewicza 38 (Pensjonat Kazimierski)

Telefon: 506 072 234

https://niewiadomskiart.com.pl/

e-mail: lnew@wp.pl

Galeria Slawa Radow

 1. Nadrzeczna 5

Tel. 603 577 006

Galeria 22

 1. Nadrzeczna 22

Tel. 601 369 909

http://www.galeria22.pl/

e-mail: office@galeria22.pl

 

Skip to content