KOKPiT

Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki (KOKPiT)

Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki składa się z następujących podmiotów: Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej, Zespołu Zamkowego oraz Centrum Informacji Turystycznej.

Lokalizacja:

 • Lubelska 12 (Ośrodek Kultury)
 • Zamkowa 3 (Zespół Zamkowy)
 • Rynek 15 (Centrum Informacji Turystycznej)
 • Lubelska 32/34 (Biblioteka Publiczna), Bochotnica ul. Kazimierska 16 (Filia Biblioteki)

Ośrodek Kultury, ul. Lubelska 12, Kazimierz Dolny

Do budynku prowadzi wejście od ul. Lubelskiej. Idąc od Rynku, po prawej stronie, tuż przy chodniku znajduje się furtka, do której prowadzą 3 schodki. Tuż za furtką znajduje się 6 kolejnych stopni w dół. Wejście znajdziemy po pokonaniu kilku kroków, tuż po prawej stronie. Dla osób poruszających się na wózkach oferujemy dźwig znajdujący się przy drugim wejściu do budynku. Do drugiego wejścia prowadzi furtka i brama, znajdująca się z tyłu budynku, do których można dostać się od Małego Rynku. Tam też oferujemy jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, oznaczone kopertą.

Po wejściu do budynku (wejście główne), należy pokonać 4 rozległe schody w dół. Za schodami, po lewej stronie znajduje się biuro KOKPiT. Na parterze oraz na wszystkich pozostałych piętrach znajdują się toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się szerokie, bezprogowe drzwi. Dostanie się na poszczególne piętra budynku umożliwia winda, znajdująca się w sali przechodniej, na wprost od głównego wejścia.  

Tablice z ogłoszeniami znajdują się na płocie, na zewnątrz budynku, od strony wejścia głównego. Ich niskie umieszczenie umożliwia zapoznanie się z nimi osobom poruszającym się na wózkach.

Miejsca parkingowe

W bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Kultury znajdują się 3 miejsca parkingowe oznaczone kopertą dla interesantów KOKPiT. Miejsca te znajdują się na ul. Lubelskiej, tuż przy wejściu do budynku. Dla osób z niepełnosprawnościami oferujemy wspomniane już wcześniej 1 miejsce parkingowe, oznaczone kopertą, do którego dostęp jest od strony Małego Rynku. Przejazd przez Mały Rynek może być utrudniony z powodu nierównomiernej nawierzchni (bruk, tzw. „kocie łby” oraz płyty chodnikowe).

 

Aby skutecznie się z nami skontaktować, osoby z niepełnosprawnościami mogą:

wysłać e-mail na adres: kokpit@kopit.com.pl

skontaktować się telefonicznie osobiście lub przy pomocy osoby trzeciej pod nr telefonu: 81 881 00 40

skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie KOKPiT w godzinach urzędowania.

Zespół Zamkowy, ul. Zamkowa 3, Kazimierz Dolny

Teren Zespołu Zamkowego oddalony jest od Rynku ok. 300 m, a prowadzi do niego brukowana droga (ulica Zamkowa) z przylegającym do niej z jednej strony wąskim chodnikiem. Kierując się z chodnika do ruin zamku musimy pokonać ścieżkę z 85 schodami (ok. 70 m) lub wykorzystać dłuższą trasę (ok. 130 m), ale z 38 schodami. Dziedziniec zamku wysypany jest kamieniem, co utrudnia przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich. Wejście na taras widokowy z dziedzińca zamkowego możliwy jest po pokonaniu 18 bardzo wąskich schodów, do ruin Domu Wielkiego po pokonaniu 5 stopni. Do pozostałych miejsc dostęp jest bardzo utrudniony przez bariery architektoniczne jakimi są nierówne kamienne schody o różnych wymiarach.

Z dziedzińca zamkowego do wieży strażniczej prowadzi ścieżka w terenie (ok. 100 m) o podłożu wyłożonym kamieniami lub wysypanym tłuczniem. Podejście do wieży o długości ok. 100 m liczy 130 schodów. W samej wieży wejście na górę to pokonanie 87 schodów.

Miejsca parkingowe – brak

Aby skutecznie się z nami skontaktować, osoby z niepełnosprawnościami mogą:

wysłać e-mail na adres: kokpit@kopit.com.pl

skontaktować się telefonicznie osobiście lub przy pomocy osoby trzeciej pod nr telefonu: 81 881 00 40

skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie KOKPiT w godzinach urzędowania.

Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rynek 15, Kazimierz Dolny

Budynek zlokalizowany jest na południowej pierzei rynku, w bezpośrednim sąsiedztwie kamienic Braci Przybyłów. Wejście do budynku z chodnika jeden wysoki stopień. Drzwi szerokie z niskim progiem otwierające się do wewnątrz. Za drzwiami wysoka lada do obsługi interesantów.

Brak ogólnodostępnej toalety.

Przed wejściem  po lewej po lewej stronie na ścianie budynku znajduje się tablica ogłoszeniowa.

Najbliższe wyznaczone kopertą miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na ulicy Mały Rynek.  Dotarcie z Małego Rynku do Centrum Informacji Turystycznej jest utrudnione przez nierówności nawierzchni (płyty chodnikowe, oraz ”kocie łby”).

Aby skutecznie się z nami skontaktować, osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • wysłać e-mail na adres: cit@kopit.com.pl
 • skontaktować się za pośrednictwem Facebooka Centrum Informacji Turystycznej w Kazimierzu Dolnym
 • skontaktować się telefonicznie osobiście lub przy pomocy osoby trzeciej pod nr telefonu: 81 881 07 09
 • skontaktować się osobiście, codziennie w godzinach 9:00-17:00

Biblioteka Publiczna, ul. Lubelska 32/34, Kazimierz Dolny

Do budynku, w którym znajduje się biblioteka można wejść zarówno od ul. Lubelskiej  jak i od ul. Nadrzecznej. Od ul. Lubelskiej prowadzą 22 schody w dół, za budynkiem trzeba skręcić w prawo. Po przejściu krótkiego odcinka chodnika znajduje się 9 schodów prowadzących na „taras”.

Idąc od ul. Nadrzecznej trzeba przejść prosto drogą. Dochodząc do budynku po lewej stronie znajdują się schody prowadzące do biblioteki. 
Przy budynku jest bezpłatny parking. Nie posiada miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.
Drzwi wejściowe do biblioteki (szerokość 130 cm) znajdują się około 2 m w prawo od wejścia na „taras”. Wchodzi się przez nie do przedsionka. Do biblioteki prowadzą przeszklone drzwi (szerokość 130 cm) na wprost od wejścia głównego.

Biblioteka składa się z czterech pomieszczeń dostępnych dla czytelników. Do pierwszego z nich, stanowiącego wypożyczalnię dla dorosłych wchodzi się z przedsionka. Przez wypożyczalnię dla dorosłych wchodzi się również do trzech pozostałych sal. Pierwsze wejście po lewej stronie prowadzi do wypożyczalni dla dzieci. Drugim wejściem po lewej stronie można się dostać do pomieszczenia, gdzie znajdują się regały z książkami. Przejścia pomiędzy regałami są wąskie. Ostatnim pomieszczeniem, na wprost od wejścia z przedsionka jest czytelnia internetowa z trzema stanowiskami komputerowymi.

Biblioteka nie posiada toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnością ruchową. Ani na miejscu ani online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Biblioteka zaprasza osoby poruszające się z psami przewodnikami.

Aby skutecznie się z nami skontaktować, osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • wysłać e-mail na adres: bibliotekakazimierz@poczta.onet.pl
 • skontaktować się telefonicznie osobiście lub przy pomocy osoby trzeciej pod nr telefonu: 81 881 03 05
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach urzędowania.

Filia Biblioteki Publicznej, ul. Kazimierska 16, Bochotnica

Filia mieści się na I piętrze w budynku OSP w Bochotnicy.  Wejście główne do budynku nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do lokalu biblioteki prowadzą 22 schody. Na końcu korytarza znajdują się przeszklone drzwi
o szerokości 130 cm, za którymi po prawej stronie znajdują się drzwi do biblioteki o szerokości 80 cm. Filia posiada jedno pomieszczenie.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Biblioteka nie posiada toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnością ruchową.
Ani na miejscu ani online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Biblioteka zaprasza osoby poruszające się z psami przewodnikami.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku OSP znajduje się kilka ogólnodostępnych miejsc parkingowych.

Aby skutecznie się skontaktować, osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • wysłać e-mail na adres: braczek6@wp.pl
 • skontaktować się telefonicznie osobiście lub przy pomocy osoby trzeciej pod nr telefonu: 81 888 01 34
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach urzędowania.
Skip to content