KOKPiT

O nas

Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki (KOKPiT) jest samorządową instytucją kultury gminy Kazimierz Dolny.

Powstał poprzez rozszerzenie działalności Kazimierskiego Ośrodka Kultury (funkcjonującego pod tą nazwą od 1992 r.) na mocy Uchwały Nr XXII/118/12 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 25 czerwca 2012r.. W 2012r. zmieniono dotychczasową nazwę, statut i zakres działalności ośrodka.

W strukturze instytucji działa kilka wyodrębnionych komórek (działów):

 • Ośrodek Kultury – prowadzący działalność główną KOKPiTu, mieszczący również dyrekcję całej instytucji (umiejscowiony w zabytkowym XVII-wiecznym manierystycznym budynku dawnego lazaretu mieszczącego się przy kościele św. Anny, ul. Lubelska 12)
 • Biblioteka Publiczna wraz z czytelnią i wypożyczalnią książek i czasopism oraz czytelnią internetową (wraz z jej Filią w Bochotnicy)
 • Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rynek 15, realizujące zadania w zakresie promocji i turystyki, powstałe w sierpniu 2012r.
 • Zespół Zamkowy;

W KOKPiT swoją siedzibę ma również Stowarzyszenie Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” www.dwabrzegi.pl

Przy ośrodku działa także:

Kazimierski Klub Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego, powstały w 2005r., zrzeszający prawie 30  twórców i rękodzielników z terenu naszej gminy. Dwa razy do roku Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki wraz z Klubem Twórców organizuje kiermasze świąteczne, a raz do roku konkurs i wystawę dla swoich twórców. W miesiącach letnich organizowane są także Warsztaty Sztuki Ludowej, odbywające się na kazimierskim rynku.

Stowarzyszenie Kazimierski Uniwersytet Trzeciego Wieku, powstały w 2018 roku, zrzeszający ponad 60 członków. W ramach dzaiłalności  Uniwersytetu odbywają sięwykłady, spotkania z ciekawymi osobami, warsztaty artystyczne, joga, nordic wolking, nauka języka angielskiego, zajęcia komputrowe, wyjazdy, wycieczki…

W każdą sobotę lipca i sierpnia mają miejsce Letnie Wieczory Muzyczne, współorganiozwane przez KOKPiT. Od roku 2016 Letnie Wieczory Muzyczne zmieniły nazwę na Kazimierski Festiwal Organowy. Koncerty odbywają się od lat 70-tych XXw. w zabytkowym wnętrzu kazimierskiej Fary, z wykorzystaniem najstarszych w Polsce organów, pochodzących z 1620r., będących dziełem gdańskiego organmistrza Szymona Lilliusza. Celem koncertów jest prezentacja szerokiego spektrum muzyki organowej i kameralnej w wykonaniu młodych wykonawców, jak również tych znanych i uznanych.

Misja

Chcemy tworzyć miejsce tętniące życiem

Chcemy tworzyć miejsce tętniące życiem, z domową atmosferą, realizujące ciekawe projekty kulturalne i edukacyjne, otwarte dla wszystkich, dostosowujące swój program do potrzeb mieszkańców, społeczności lokalnej, pomagające w realizacji różnorodnych pomysłów.

Chcemy się rozwijać

Chcemy się rozwijać, korzystając z nowoczesnych form komunikacji i ekspresji, chcemy realizować projekty interdyscyplinarne, łączące nowoczesność z tradycją. Naszym przesłaniem jest budowanie kapitału społecznego poprzez zachęcanie do rozwoju i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Chcemy być miejscem

Chcemy być miejscem przynoszącym satysfakcję i samorealizację pracownikom, przyjaznym dla współpracowników i budzącym zaufanie.

Nie chcemy być hermetyczni

Nie chcemy być hermetyczni, dlatego w swych działaniach będziemy wychodzić również na zewnątrz, animować przestrzeń miejską, współpracować z okolicznymi miejscowościami.

Najważniejsze wartości, jakimi się kierujemy, to:

 • rozwój osobisty;
 • różnorodność;
 • otwartość;
 • praca zespołowa i zaangażowanie;
 • poczucie humoru, zabawa, dobry nastrój;
 • wiara w siebie;
 • kreatywność;
 • tradycja.
Skip to content