Centrum Informacji Turystycznej

Trasy turystyczne

Gmina Kazimierz Dolny jest niezwykle atrakcyjna pod względem ilości tras turystycznych. Uroki Kazimierskiego Parku Krajobrazowego można podziwiać pokonując trasy piesze i rowerowe oraz specjalnie wyznaczone trasy Nordic Walking o charakterze pętli.

Trasy piesze

Szlak Nadwiślański (niebieski)

z Dęblina do Annopola (łącznie około 98 km)
Parchatka – Kolonia Parchatka – Zbędowice – Bochotnica – Kazimierz Dolny – Mięćmierz – Wąwóz Okalski

Szlak prowadzi przez teren Kazimierskiego Parku Krajobrazowego z urokliwymi lessowymi wąwozami, których najwięcej jest właśnie w rejonie Parchatki. We wsi Zbędowice warto zwrócić uwagę na pomnik pomordowanych w czasie krwawej środy w 1942r. W Bochotnicy na ściankę Pożaryskich – z kamieniołomem komorowym – dziś siedliskiem nietoperzy oraz ruiny dawnego zamku rycerskiego, skąd rozciąga się piękny widok na okolicę. Dalej dzielnicą Góry dochodzimy do Kazimierza Dolnego, gdzie można obejrzeć główne zabytki Miasteczka: renesansowe kamieniczki na rynku, zamek, dawne spichlerze zbożowe. Dalej szlak prowadzi doliną Wisły do Mięćmierza – dawnej wioseczki rybackiej z unikatową zabudową drewnianą. Warto zwrócić uwagę na zabytkowy wiatrak – koźlak, przy którym znajduje się punkt widokowy na Wisły – jedno z najpiękniejszych miejsc w Kazimierzu.

ZOBACZ MAPĘ

Szlak Wyżynny Zachodni (czerwony)

z Lublina do Kazimierza Dolnego (łącznie ok. 61km)
Kolonia Witoszyn – Skowieszynek – Doły – Kazimierz Dolny

Szlak prowadzi przez teren Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Na szlaku mijamy dolinę Potoku Witoszyńskiego z żeremiami bobrów, winnicę Rzeczyca, gdzie można skosztować win z produkcji ekologicznej, Skowieszynek z miejscem po średniowiecznym kościółku sióstr norbertanek na Dzwonnej Górze, źródła rzeczki Grodarz, Korzeniowy Dół, do którego warto zajrzeć dla fantastycznego świata korzeni. Szlak kończy się na kazimierskim rynku.

ZOBACZ MAPĘ

Szlak Niepodległościowy (zielony)

z Baranowa do Bochotnicy (łącznie ok. 51 km)
Bochotnica – Wierzchoniów – Strychowiec – Kolonia Celejów – Okręglica – Las Stocki – Kolonia Zbędowice (13km)

Szlak prowadzi przez miejsca związane z walką o niepodległość Polski. Na kazimierskim odcinku szlaku zobaczymy: pomniki postawione w hołdzie pomordowanym przez hitlerowców w czasie krwawej środy w 1942 r.  w Zbędowicach i Bochotnicy, gdzie warto też zwrócić uwagę na ruiny zamku rycerskiego, który stanowi punkt widokowy na okolicę; pomnik upamiętniający mieszkańców, którzy polegli w 1920 r. w Wierzchoniowie; mogiłę z czasów powstania styczniowego 1853-64 w Celejowie, gdzie warto też zwrócić uwagę na ruiny XIX – wiecznej pierwszej w Polsce papierni Czartoryskich, pomnik poległych partyzantów, żołnierzy AK, WiN i nieznanych żołnierzy WP z czasów II wojny światowej w Lesie Stockim.

Szlak żółty

Parchatka – Kolonia Zbędowice – Góra Trzech Krzyży w Parchatce – Parchatka

Początek szlaku w Puławach przy rondzie „Żołnierzy Wyklętych” (skrzyżowanie ulic Sosnowa/Kopernika). Trasa prowadzi lasami, polami i wąwozami na Górę Trzech Krzyży w Parchatce. Po drodze miniemy oznakowane tablicami miejsca związane z Izabelą Czartoryską, która Parchatkę uczyniła miejscem swoich regularnych wycieczek.

 
 

Trasy rowerowe

Szlak bursztynowy Greenways z Budapesztu na Hel

Odtwarza trasę, którą w czasach antycznych pokonywali kupcy od Bałtyku aż do stolicy Imperium Romanum (łącznie ok. 420 km)

Trasa o wybitnych walorach krajobrazowych. Prowadzi przez Małopolski Przełom Wisły i teren Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, który słynie z największej sieci wąwozów lessowych w Europie (około 11 km wąwozów na 1 km²). Urozmaicona rzeźba terenu i krajobraz pełen wzniesień, łąk, dolin, stawów, wąwozów, lasów, pól i sadów. Znakiem rozpoznawczym szlaku jest logo Bursztynowego Szlaku Greenways.

Szlak rowerowy (czerwony)

z Kazimierza Dolnego do Lublina (łącznie ok. 61km)
Witoszyn – Rzeczyca – Rzeczyca Kolonia – Helenówka – Doły – Kazimierz Dolny

Szlak prowadzi przez teren Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Na szlaku mijamy dolinę Potoku Witoszyńskiego z żeremiami bobrów, winnicę Rzeczyca, gdzie można skosztować win z produkcji ekologicznej, Skowieszynek z miejscem po średniowiecznym kościółku sióstr norbertanek na Dzwonnej Górze, źródła rzeczki Grodarz, Korzeniowy Dół, do którego warto zajrzeć dla fantastycznego świata korzeni. Szlak kończy się na kazimierskim rynku.

Szlak rowerowy (czerwony)

z Kazimierza Dolnego do Bęczyna (łącznie ok. 85 km)
Kazimierz Dolny – Mięćmierz

Na trasie warte zobaczenia są miejscowości, m.in.: dawna osada flisacka Mięćmierz z zabudową drewnianą i wiatrakiem, spod którego rozciąga się piękny widok na Wisłę; Podgórz ze Skarpą Dobrską ze śladami dawnego grodziska słowiańskiego i pięknym widokiem na dolinę Chodelki i Wisły; Szczekarków z pałacem rodziny Kleniewskich; Kluczkowice, Józefów i Bęczyn – znany od XVIw. ośrodek garncarstwa.

Szlak rowerowy (żółty)

 z Kazimierza Dolnego przez Opole Lubelskie do Bęczyna (łącznie ok. 68 km)
Kazimierz Dolny – Nowy Las – Uściąż Kolonia

Trasa, której ponad połowa trasy prowadzi drogami asfaltowymi, biegnie przez Kazimierski Park Krajobrazowy, Chodelski i Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu. Początek przy ośrodku „Arkadia” na ul. Czerniawy 1. Po drodze sieć wąwozów zwanych zobaczymy Ośmiornicą Rogowską, wieś Polanówkę z XVIII – wieczną klasycystyczną kaplicą na planie koła, słowiańskie grodzisko w Chodliku, śródleśną kapliczkę Zjawienie w Bielsku, drewniany młyn we wsi Pomorze i ścieżkę przyrodniczą „Kleniewo”, piec garncarski w Bęczynie, gdzie wyrabia się słynne naczynia zwane siwakami.

Szlak Renesansu Lubelskiego (łącznie ok. 700km)
Szlak promujący architekturę regionu lubelskiego. Łączy 42 zabytkowe obiekty, głównie sakralne, posiadające wyraźne cechy charakterystyczne dla renesansu lubelskiego. Na terenie Kazimierza Dolnego są to: kościół farny, kościół p. w. św. Anny, kamienice braci Przybyłów, kamienica Celejowska, spichlerze: Krzysztofa Przybyły (Feuersteina), Mikołaja Przybyły (Ulanowskich), spichlerz Kobiałki. Znakiem rozpoznawczym szlaku jest logo Szlaku Renesansu Lubelskiego.

RENESANS LUBELSKI

Trasy Nordic Walking

o charakterze pętli

Trasa czerwona

Czas spaceru: ok. 3 godzin
Trasa o wybitnych walorach krajobrazowych. Początek przy ośrodku „Arkadia” na ul. Czerniawy 1. Po drodze zobaczymy m.in.: dolinę Grodarza, Siedlisko Lubicz ze Starą Chatą z XVII/ XVIIIw., Korzeniowy Dół, którego nazwa pochodzi od wystających korzeni drzew układających się w fantastyczne kształty. Prowadzi drogami: asfaltowymi, gruntowymi, polnymi i wąwozami.

Trasa zielona

Czas spaceru: ok. 1 godziny

Trasa o wybitnych walorach krajobrazowych. Początek przy ośrodku „Arkadia” na ul. Czerniawy 1. Trasa prowadzi przez urokliwy wąwóz Kwaskowa Góra, następnie polnymi drogami wśród pól i sadów, szczególnie pięknych wiosną podczas kwitnienia drzew owocowych, potem przez wąwóz Na Borowskiego. Po drodze można zajrzeć do słynnego Korzeniowego Dołu.

Prowadzi drogami: asfaltowymi, gruntowymi, polnymi i wąwozami.

Trasa żółta

Czas spaceru: ok. 3 godzin
Początek na ul. Senatorskiej przy wale wiślanym, niedaleko ujścia Grodarza do Wisły. Początkowo trasa prowadzi wałem wiślanym – ulubionym miejscem spacerowym w Kazimierzu – potem przez dwa wąwozy z punktem widokowym w kamieniołomach, skąd rozciąga się widok na Wisłę i Janowiec, a następnie zawija do Mięćmierza – dawnej wioski rybackiej, nad góruje Albrechtówka z punktem widokowym na dolinę Wisły i rezerwat faunistyczny Krowia Wyspa.

Trasa prowadzi drogami polnymi, gruntowymi, asfaltowymi, a także duktami leśnymi.

Skip to content