Biblioteka Publiczna

Historia biblioteki

Pierwsze wzmianki o Bibliotece Publicznej w Kazimierzu Dolnym pochodzą z roku 1948. To właśnie wtedy Zdzisława Filipkowska – działaczka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zainicjowała powstanie placówki bibliotecznej na terenie miasta. Kamienica pod św. Krzysztofem znajdująca się na Dużym Rynku była pierwszą siedzibą biblioteki. Dzięki aktywnej działalności i zaangażowaniu Zdzisławy Filipkowskiej została założona Czytelnia dla Dzieci oraz rozpoczęło się zbieranie funduszy na budowę Biblioteki Miejskiej z prawdziwego zdarzenia. Pierwszym krokiem w tym kierunku było gromadzenie księgozbioru oraz podstawowego sprzętu bibliotecznego. W ciągu 61 lat swojego istnienia, kazimierska biblioteka aż 12 razy zmieniała lokalizacje. Z kamienicy pod św. Krzysztofem przeniesiona została do kamienicy pod św. Mikołajem.

 Następnie biblioteczny księgozbiór gościł w szpitalu św. Anny przy ul. Lubelskiej, kamienicy Ulanowskich przy ul. Senatorskiej. Biblioteka przez jakiś czas miała swoją siedzibę w Strażnicy, Agronomówce, a nawet w kamienicy Celejowskiej przy ul. Senatorskiej. W maju 1992 r. przeniesiono placówkę do budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Lubelskiej 32/34. Usytuowano ją w pomieszczeniu po zlikwidowanym Pogotowiu Ratunkowym.
Do dnia dzisiejszego bibliotekę można znaleźć właśnie pod tym adresem. Ostatnia znacząca zmiana w historii biblioteki miała miejsce w latach 90. W 1992 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o połączeniu Biblioteki z Domem Kultury. Placówka stała się jedną z agend Kazimierskiego Ośrodka Kultury.

Skip to content