KOKPIT

Aktualności

Ogłoszenie o pracę – stanowisko: specjalista ds. księgowo – finansowych

Miejsce wykonywania pracy:
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki (KOKPiT) – ul. Lubelska 12

Nazwa i adres jednostki:
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Lubelska 12
24-120 Kazimierz Dolny

Stanowisko: specjalista ds. księgowo – finansowych

Wymiar czasu pracy – ¾ etatu lub etat do uzgodnienia

Zatrudnienie od  01.06.2024 – umowa zastępstwa
Wynagrodzenie brutto: od 3750,00 zł (3/4 etatu) lub od 5000,00 zł (etat)

Podstawowe obowiązki:

– prowadzenie obsługi kasowej, w tym sporządzanie raportów kasowych

– weryfikacja i rozliczanie pobieranych opłat wstępu, sprzedaży wydawnictw i pamiątek

– rozliczanie płatności kartami płatniczymi

– prowadzenie ewidencji księgowej w systemie księgowo – finansowym

– weryfikacja i  uzgadnianie rejestrów vat

– prowadzenie ewidencji środków trwałych w użytkowaniu oraz wykazu użytkowników drobnego sprzętu

– rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, towarów, materiałów oraz środków pieniężnych

– prowadzenie rozliczeń ilościowo – wartościowych towarów

Wymagania:

– wykształcenie wyższe kierunkowe – ekonomia, finanse i rachunkowość

– znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług,

– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Excel, MS Word)

– znajomość oprogramowania Sage Symfonia Handel oraz Finanse i Księgowość (warunek konieczny)

– umiejętność analitycznego myślenia

– komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz umiejętność współpracy w zespole

– min. 3 – letnie doświadczenie  w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i  księgowości


Wymagane dokumenty:
1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
2. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
3. Załącznik nr 2 – W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez KOKPiT – prosimy o podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez KOKPiT przez okres najbliższych 12 miesięcy.
4. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna
5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 12, 24-120 Kazimierz Dolny w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „REKRUTACJA – KOKPIT” w terminie do 10.05.2024 r.   lub wysłać pocztą elektroniczną (skany) na adres: praca@kokpit.com.pl

podziel się w mediach
Skip to content