KOKPIT

Aktualności

Wernisaż wystawy „MEANDRY KOLORU”

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy „MEANDRY KOLORU”, który odbędzie się 18 listopada 2023r. o godzinie 13:30 w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki ul. Lubelska 12.

W 1983 roku z inicjatywy Osiedlowego Domu Kultury SM w Łęcznej zawiązała się nieformalna Grupa Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych PLAMA, promująca upowszechnianie kultury plastycznej w środowisku a złożona z pasjonatów wyrażających swoją twórczość różnorodnymi środkami malarskimi.

              W 2004 roku przyjęła status stowarzyszenia dając początek działalności ŁĘCZYŃSKIEMU STOWARZYSZENIU TWÓRCÓW KULTURY I SZTUKI „PLAMA”, jednocześnie poszerzając swoje szeregi o łęczyńskich literatów i ludzi teatru. Dorobek grupy to liczne wystawy zbiorowe w kraju i za granicą, warsztaty poetyckie, almanachy, spektakle teatralne, publikacje i albumy.

              Za te kulturotwórcze działania Stowarzyszenie zostało wyróżnione prestiżową Nagrodą Burmistrza Łęcznej „Łęczyński Odyniec Kultury 2002”, w 2013 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał PLAMIE honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w roku 2023 otrzymało Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego.

              Aktualnie PLAMA zrzesza artystów nie tylko z Łęcznej, ale także z różnych miast Polski. Wielu z nich należy także do innych związków i stowarzyszeń, m.in. Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczy-cieli Plastyków.

              Tworzymy grupę, w której każdy twórca rozwija się indywidualnie, ma swoją wizję sztuki i dąży do wypracowania własnych środków wyrazu. Nasze wystawy są przykładem widocznego zróżnicowania twórczych postaw.

              MEANDRY  KOLORU to ekspozycja, która niewątpliwie, przyciąga uwagę walorami artystycznymi i rozwiązaniami warsztatowymi zamkniętymi w kompozycjach – od przedstawień w pełni realistycznych, poprzez deformację i syntezę, skłaniając się ku abstrakcji. Preferowane techniki to: akwarela, olej, akryl, suchy pastel, rysunek i fotografia. Wskazują one na upodobania poszczególnych autorów, objawiając ich twórczą ekspresję po-zwalającą na swobodną interpretację zapisu rzeczywistości.

              Ile artystycznych osobowości, tyle odmiennych opracowań materii malarskiej, przejawiających się w komponowaniu przestrzeni obrazu, w operowaniu  światłocieniem, w zastosowaniu kolorystycznych kontrastów czy faktur. Podejmowane motywy – pejzaż, kwiaty, martwa natura, architektura, człowiek, zwierzę – jako różne źródła inspiracji w połączeniu z bogactwem rozwiązań formalnych, składają się na całokształt odbioru.

              Spójność odnajdujemy w pasji, jaką jest potrzeba plastycznej wypowiedzi, ta z kolei niezaprzeczalnie łączy wszystkich wystawiających. 

              Eksponowane obrazy są zaproszeniem do zatrzymania się, wyrwania z chaosu dnia codziennego, do refleksji, zadumy i dialogu.

              Każdego roku wystawienniczą wędrówkę rozpoczynamy od prezentacji naszych prac w łęczyńskiej galerii by następnie gościć w zaprzyjaźnionych galeriach w Polsce.

Prezes Stowarzyszenia Maria Zuzańska

podziel się w mediach
Skip to content