KOKPIT

Aktualności

Rekrutacja na stanowisko Instruktor-grafik

Dyrektor
Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki
ogłasza nabór na stanowisko:
INSTRUKTOR GRAFIK

I. Miejsce wykonywania pracy:
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki (KOKPiT)– ul. Lubelska 12

II. Nazwa i adres jednostki:
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Lubelska 12
24-120 Kazimierz Dolny
 
III. Wymiar czasu pracy: umowa o pracę na zastępstwo – pełny etat,  praca w godzinach 9.00-17.00 lub 11.00-19.00 w dniach poniedziałek – sobota.

Wynagrodzenie zasadnicze: 4,500 zł brutto + dodatek stażowy

IV. Wymagania:
1. Obywatelstwo polskie;
2. Wykształcenie wyższe – mile widziane artystyczne lub humanistyczne

3. Praktyczna wiedza i umiejętności z zakresu projektowania graficznego
4. Praktyczna umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
5. Predyspozycje do pracy z dziećmi
6. Umiejętność redagowania tekstów
7. Predyspozycje osobowościowe: kreatywność, samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność 
    pracy w zespole i pod presją czasu.

8. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

V. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, organizacji imprez
2. Umiejętność obsługi strony internetowej www oraz stron w mediach społecznościowych – wprowadzanie zdjęć
    oraz tekstów
3. Znajomość języka angielskiego
4. Ze względu na charakter pracy (organizowanie wydarzeń kulturalnych) – dyspozycyjność oraz gotowość do wykonywania pracy w godzinach wieczornych i w niedzielę
5. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej

VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. planowanie i prowadzenie działalności kulturalnej z grupami dzieci i młodzieży
2. planowanie i sporządzanie kalendarium imprez, prowadzenie ewidencji wykonywanych działań 
   (ewidencja wpłat za zajęcia warsztatowe, ewidencja korespondencji)
3. organizowanie imprez, koncertów, wystaw, wykładów,
4. planowanie, koordynowanie i realizacja konkursów recytatorskich, teatralnych, plastycznych i innych
5. promocja wydarzeń organizowanych w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki
6. opracowywanie wniosków o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalności kulturalną

7. organizowanie zajęć z dziećmi i młodzieżą
8. pobieranie opłat za zajęcia i usługi
9. promocja działań KOKPiT poprzez przygotowywanie materiałów promocyjnych na stronę internetową, aktualizacja tablic informacyjnych

10. wykonywanie projektów graficznych zleconych przez przełożonego
11. aktywny udział w kształtowaniu innowacyjnych form pracy KOKPiT


VII. Wymagane dokumenty:
1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
2. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
3. Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Kazimierski Ośródek Kultury, Promocji i Turystyki  przez okres najbliższych 12 miesięcy

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 12, 24-120 Kazimierz Dolny w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „REKRUTACJA – KOKPIT” w terminie do 24.06.2024 r. do godz. 15:00 lub wysłać pocztą elektroniczną (skany) na adres: dyrektor@kokpit.com.pl. O terminie przeprowadzenia rozmowy wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.
2. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 – tel: 81 8810040
3. Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert pracy.

VII. Pozostałe informacje

  1. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do 26.06.2024 r.
  2. Przewidywane zatrudnienie od dnia 01.07.2024 r.
podziel się w mediach
Skip to content