KOKPIT

Aktualności

Spotkanie z prof. Dobrosławem Bagińskim pt. „OBRAZ czyli kino w mózgu”

Zapraszamy na spotkanie z prof. Dobrosławem Bagińskim pt. "OBRAZ czyli kino w mózgu".
  • Miejsce: Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Lubelska 12
  • 6.08.2022, godz. 17:00

 

Widzenie jest dobrze wyreżyserowanym przez mózg filmem dla jednego widza czyli twojej świadomości.
Mózg wie co musisz widzieć i co chcesz zobaczyć. To reżyser twego życia, który oferuje Ci dużo więcej niż twoje oczy. Widzenie to twój osobisty seans kinowy. 

Dobrosław Bagiński jest autorem książki „OBRAZ – zagadka wzrokowa” – kompendium o widzeniu i wizualności. Poświęcił tym zagadnieniom czterdzieści lat pracy akademickiej jako badacz i wykładowca. Obecnie prowadzi badania nad językiem obrazu, przygotowując kolejną książkę, której tematem jest „Obraz – symbole i metafory”. W zamiarze autora będzie ona krokiem od percepcji obrazów do obrazowego wyrażania, jako drugiego, wyższego poziomu gramatyki wizualnej.

Dobrosław Bagiński studiował (1971–75) sztuki plastyczne we wrocławskiej PWSSP (dziś ASP). Po studiach podjął pracę na lubelskim Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej. W tym czasie uzyskał doktorat w dziedzinie malarstwa i habilitację w dziedzinie rzeźby. Początki swej aktywności artystycznej związał z ruchem sztuki konceptualnej, by po kilku latach skierować się ku projektowaniu przestrzennemu i nowym mediom. W latach 1994–98 kierował lubelskim ośrodkiem Telewizji Polskiej. Zainicjował tam badania naukowe nad przekazami audiowizualnymi, których wyniki znalazły miejsce w kilku publikacjach. W kolejnych latach skupił się na badaniach naukowych w obszarze elementarnych funkcji percepcji wzrokowej, realizując z Piotrem Francuzem (profesorem psychologii) wspólny grant KBN. Równolegle prowadził własne badania w kierunku sprecyzowania reguł gramatyki języka obrazu, która stanowi podstawę szeroko pojętej komunikacji wizualnej. Autor niniejszej książki był profesorem kilku uczelni. Nauczał na kierunkach sztuk plastycznych, a także na kierunkach: architektura, wzornictwo, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, dziennikarstwo. Jest uznanym ekspertem w wielu obszarach wizualności

podziel się w mediach
Skip to content