KOKPIT

Aktualności

Wernisaż wystawy i spotkanie z Andrzejem Ziółkowskim

Galeria Podniebnych Obrazów, skwer koło Małego Rynku w Kazimierzu Dolnym Wystawa czynna: 6.08.2021- 28.08.2021 Wernisaż: 6.08.2021, godz. 17:00

Spotkanie:

Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki (ul. Lubelska 12),
godz. 17:30 – 18:30
Wstęp: wolny

 

W Nostra aetate, Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, czytamy: „Od pradawnych czasów aż do naszej epoki znajdujemy u różnych narodów jakieś rozpoznanie tajemniczej mocy, która obecna jest w biegu spraw świata i wydarzeniach ludzkiego życia […]”. Dialog międzyreligijny jest czymś więcej niż tylko wspieraniem wzajemnego zrozumienia i przyjaznych stosunków między wyznawcami różnych religii; to pogłębianie przekonania o istnieniu owej „tajemniczej mocy” we wzajemnym świadczeniu o swoich przekonaniach religijnych oraz poprzez wymianę i dzielenie się ich doświadczeniem.
– Sekretarz Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego(przedmowa)

Każda religia uwrażliwia nas na to, że świat, w którym żyjemy, jest tylko małym aspektem większej całości, lecz jednocześnie uspokaja nas, że możemy mieć dostęp do owej całości, jeżeli tylko wejdziemy na istniejącą, zakorzenioną w tradycji drogę. […] The Inward Moment. Człowiek wobec sacrum, piękny i niezwykły album Andrzeja Ziółkowskiego pokazuje ten religijny kosmos w najintymniejszy sposób, skupiając się na najbardziej kruchym i zarazem najpotężniejszym elemencie tego fenomenu – na człowieku.
– Olga Tokarczuk (przedmowa)

Szerzenie idei harmonii między religiami to jedno z moich czterech najważniejszych zadań życiowych. Pomimo filozoficznych różnic wszystkie wielkie religie świata zawierają potencjał czynienia swych wyznawców szlachetnymi i wielkodusznymi ludźmi. Dlatego ważne jest, by się one wzajemnie szanowały i respektowały różnice w swoim widzeniu rzeczywistości. Trzeba nam także uszanować poglądy tych, którzy nie są wyznawcami żadnej religii.
– Jego Świątobliwość XIV Dalajlama (przedmowa)


Andrzej Ziółkowski urodził się w 1954 roku w Gdyni. W latach 70. studiował elektronikę w Gdańsku. Po wielu latach pracy w przemyśle elektronicznym, z tego 20 lat
w międzynarodowym koncernie elektronicznym w Singapurze, oddaje się od roku 2005 swej pasji fotografowania. W marcu 2012 roku, podczas podróży fotograficznej
w Południowych Indiach, dotarł do chrześcijańskiej aśramy Aanmodaya w Kanchipuram. W świątyni aśramy wśród świętych pism mądrościowych różnych religii odnalazł książkę Universal Wisdom (Wieczysta Mądrość religii świata), napisaną przez angielskiego benedyktyna Bede Griffithsa (1906–1993). Zainspirowany duchowym testamentem tego wielkiego mistyka i mędrca – „wyjścia poza ograniczenia kulturowe wielkich religii
i znalezienia mądrości leżącej u podstaw ich różnorodności” – przemierzał kraje Azji Południowo-Wschodniej, Indie, Nepal i Tybet, starając się uchwycić w fotografii uniwersalny wymiar ludzkiej duchowości, bez względu na religijną przynależność. Album The Inward Moment. Człowiek wobec sacrum to owoc jego fotograficznej i duchowej podróży. 

podziel się w mediach
Skip to content