Zespół Zamkowy

Aktualności

Rekrutacja na stanowisko: obsługa wieży strażniczej/kasjer – wznowiona

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. obsługa wieży strażniczej/kasjer

Dyrektor
Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki
ogłasza nabór na stanowisko:
OBSŁUGA WIEŻY STRAŻNICZEJ/KASJER
Wymiar etatu: pełny etat

Wynagrodzenie zasadnicze – 3010,00 zł – 3300,00 zł
Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością podpisania umowy na czas nieokreślony

I. Miejsce wykonywania pracy:
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki (KOKPiT) – punkt kasowy na terenie Zespołu Zamkowego

II. Nazwa i adres jednostki:
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Lubelska 12
24-120 Kazimierz Dolny

III. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie.
3. Wykształcenie: średnie.
4. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych w stopniu podstawowym.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:
  – obsługa kasy fiskalnej,
  – wysoka kultura pracy,
  – łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych z turystami i współpracownikami,
  – znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  – obsługa turystów przy wieży strażniczej

– sprzedaż biletów wstępu do Zespołu Zamkowego oraz odpowiedzialność materialna za środki zgromadzone w kasie do momentu rozliczenia,

– obsługa kasy fiskalnej,

 1. Wymagane dokumenty:
  1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
  2. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
  3. Załącznik nr 2 – W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez KOKPiT – prosimy o podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez KOKPiT przez okres najbliższych 12 miesięcy.
  4. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna
  5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 12, 24-120 Kazimierz Dolny w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „REKRUTACJA – KOKPIT – ZESPÓŁ ZAMKOWY” w terminie do 16.05.2022 r. do godz. 15:00 lub wysłać pocztą elektroniczną (skany) na adres: dyrektor@kokpit.com.pl
2. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.
3. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 – tel.: 81 8810040
4. Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert pracy.

Załącznik do pobrania:

Załącznik nr 1

 

podziel się w mediach
Skip to content