KOKPIT

Aktualności

Rekrutacja – Centrum Informacji Turystycznej

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: SPECJALISTA CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Dyrektor
Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki
ogłasza nabór na stanowisko:
SPECJALISTA CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo

I. Miejsce wykonywania pracy:
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki (KOKPiT) – Centrum Informacji Turystycznej ul. Rynek 22

II. Nazwa i adres jednostki:
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Lubelska 12
24-120 Kazimierz Dolny

III. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie;
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie
3. Wykształcenie minimum średnie, mile widziane wykształcenie wyższe preferowane kierunki: turystyka, hotelarstwo, geografia, historia
5. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. Umiejętność redagowania tekstów,
  2. Umiejętność obsługi strony internetowej www oraz stron w mediach społecznościowych – wprowadzanie zdjęć
  oraz tekstów,
  3. Gotowość do wykonywania pracy w soboty i niedziele,
  4. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
  5. Znajomość języka angielskiego,
  6. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  – działalność na rzecz wzmacniania turystycznego i kulturalnego wizerunku gminy Kazimierz Dolny,

– obsługa ruchu turystycznego, poradnictwo i informacja na temat atrakcji turystycznych gminy i regionu,

– współdziałanie z innymi podmiotami z regionu w celu rozwoju turystyki, jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy gminy Kazimierz Dolny,

– dystrybucja wydawnictw oraz własnych materiałów promujących walory turystyczne Gminy Kazimierz Dolny,

– gromadzenie, przetwarzanie i aktualizowanie informacji,

– świadczenie usług informacyjnych dotyczących wydarzeń kulturalnych, atrakcji turystycznych, wydarzeń sportowych w Gminie,
– promocja wydarzeń organizowanych w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki oraz współpraca z osobami odpowiedzialnymi za reklamę imprez,
– sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne organizowane przez KOKPiT.

VI. Wymagane dokumenty:
1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
2. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
3. Załącznik nr 2 – W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez KOKPiT – prosimy o podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez KOKPiT przez okres najbliższych 12 miesięcy.
4. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna
5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 12, 24-120 Kazimierz Dolny w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „REKRUTACJA – KOKPIT” w terminie do 04.10.2021 r. do godz. 15:00 lub wysłać pocztą elektroniczną (skany) na adres: dyrektor@kokpit.com.pl
2. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.
3. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 – tel: 81 8810040
4. Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert pracy.

Aby pobrać załączniki, kliknij tutaj: załączniki

podziel się w mediach
Skip to content